Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Færdigmelding og ibrugtagning

En byggesag kan ikke afsluttes før den tekniske dokumentation, færdigmelding og tilhørende erklæring, er fremsendt til kommunen.

Når et byggearbejde er afsluttet, skal det færdigmeldes. Sammen med færdigmeldingen skal ejer indsende en underskrevet erklæring på, at bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser. Sammen med erklæringen skal der fremsendes den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold. Dokumentation vedrørende tekniske forhold kan ses i Bygningsreglementets § 40. Kommunen skal ikke kontrollere dette materiale, men alene opbevare det.

Derudover kan der i byggetilladelsen være stillet krav om at følgende skal fremsendes:

  • Dokumentation for, at byggeskadeforsikringen er tegnet og forsikringspræmien betalt

  • Energimærkning

  • Trykprøvning

Efter afslutning af sagen vil du modtage en ny BBR-meddelelse som dokumentation på, at sagen er afsluttet.

Plan & Kultur - Byggesag
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00