Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Klimavision

Nordfyns Kommunes klimavision

Nordfyns Kommune vil være en central medspiller i arbejdet med at tilpasse vores hjem, samfund og omgivelser til de klimaskabte ændringer vi alle kommer til at opleve fremover.

Nordfyns Kommune vil være ansvarsfuld, handle med omtanke og overblik for at skabe helhedsorienterede og robuste løsninger på klimaudfordringerne.

Løsningerne skal involvere både borgere, erhvervslivet, interesseorganisationer, Vandcenter Syd og nabokommuner, for alle bærer et fælles ansvar for at sikre vores ejendom og omgivelser mod oversvømmelser. 

Klimatilpasningsløsningerne skal tage hensyn til både mennesker, naturen og miljøet. Samtidigt skal løsningerne medvirke til kommunens udvikling, have et fornuftigt forhold mellem omkostninger og gavn og helst give merværdi for kommunens borgere og erhvervsliv.

Kommunen ønsker at medvirke til, at også innovative og alternative klimatilpasningsløsninger kan bringes i spil, for at sikre os alle mod den stigende påvirkning fra skybrud og stormflod. 

Nordfyns Kommune skal også fremadrettet være en attraktiv kommune for borgere og erhvervsliv, hvor klimatilpasning ikke er en byrde, men en gevinst, som alle føler fælles ansvar for og medejerskab af.

Kontakt

Else Marie Tofveson Kristiansen

Natur og Miljø, Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

09.00 - 15.00

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

09.00 - 17.00

Fredag

09.00 - 13.00