Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Trafiksikkerhed

Kommunens vision med Trafiksikkerhedsplanen er: "Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommunens veje". Visionen betyder, at kommunen vil arbejde for, at der på sigt ikke sker alvorlige trafikulykker på vejnettet.

Trafiksikkerhedsplan 2013-2017

Selvom visionen er, at ingen skal dræbes eller kvæstes alvorligt på vejnettet, så har kommune valgt også at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens målsætning og også sætte fokus på at reducere antallet af lettere tilskadekomne.

Overføres denne målsætning til Nordfyns kommune, betyder det, at målet i trafiksikkerhedsplanen frem til 2017 i Nordfyn skal være:

 • færre dræbt
 • færre alvorligt tilskadekomne
 • færre lettere tilskadekomne

I Trafiksikkerhedsplanen er der udvalgt følgende indsatsområder

 • Eneuheld
 • Spiritusuheld
 • Unge bilister
 • Uheld i kurver
 • Hastighed - bygennemfarter
 • Krydsuheld
 • Kurver i åbent land
 • Ombygning af uheldsbelastede lokaliteter

De 3 førstnævnte områder nås bedst gennem kampagner, undervisning og information, mens uheld i kurver og åbent land nås bedst med ombygninger, skiltning mv.

Kommunen vil yderligere gøre en indsats for at forbedre trygheden indenfor følgende områder

 • Ombygning af utrygge lokaliteter
 • Sikre skolebørn
 • Påvirkning af borgernes transportmiddelvalg især på korte ture – sammenhængende cykelstinet
 • Forbedring af trafiksikkerhed på lokale veje og mindre bysamfund

En indsats indenfor ovennævnte områder vil også have en positiv påvirkning på trafikanternes oplevelse af at følge sig trygge i trafikken - især indsatser omkring hastighed.

Øvrige indsatser for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden er

 • Drift og vedligehold (striber, oversigtsarealer, faste genstande i sikkerhedszonen og synliggørelse af tavler)
 • Trafiksikkerhedsinspektioner/revisioner

Borgernes henvendelser, workshop, skoleanalyser, sort plet analyse, de registrerede uheldskryds, strækninger og kurver er end del af denne plan.

Alle informationerne er samlet og analyseret, og en investeringsplan er udfærdiget og prioriteret af Teknisk Udvalg.

Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 er godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 10-04-2013 og endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013. Planen er revideret ved mødet i Teknik og Miljø den 11. juni 2014.