Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Udbud af byggegrunde til Parcelhuse: Pilegårdsvænget i Søndersø

Nordfyns Kommune udbyder 40 attraktive parcelhusgrunde i det nye boligområde i Pilegårdsvænget i Søndersø. Udstykningen ligger i tæt tilknytning til byens nyeste boligområde – første etape af Pilegårdsvænget i Søndersø

Byggegrundene udbydes til en mindstepris på 384,00 kr. pr. m² inkl. moms, ekskl. tilslutningsafgifter.

Udbudsperioden løber fra den 2.september 2021 til den 19. september, kl. 23:59. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere en byggegrund i udbudsperioden.

Det bemærkes, at byggegrundene er under udstykning. Der henvises til vedlagte måleblad udarbejdet af landinspektøren, hvor grundenes størrelser fremgår.

Grundstørrelserne varierer fra 905 m2 til 1.047 m2.

Mindsteprisen for en byggegrund på 905 m2 er 434.333 kr. inkl. moms.

Etablering af
forsyningsledninger

I købesummen er inkluderet:

Kommentar

Leverandør

Kloak

- Tilslutningsbidrag

Se takstblad:

Vandcentersyd.dk

El

- Tilslutningsbidrag
- Brug af stikledning

Se takstblad:

Vores Elnet

Vand*

- Der er tilslutningspligt, men købesummen inkluderer ikke tilslutningsbidrag

Se takstblad:

Søndersø Vandværk

Antenne*

- Ikke tilslutningspligt

Se takstblad:

Søndersø Antenne- og Kabelnet forening

Fiber*

- Ikke tilslutningspligt

Se takstblad:

Energi Fyn

Fjernvarme*

- Byggemodningsbidrag inkl. afgreninger

 - Se takster og lav beregning:

Fjernvarme Fyn

(*Der er ikke tilslutningspligt til antenne og fiber.)

(Mindstepriserne inkluderer anlægsudgifter til vejanlæg og gadelys. Kloak-, el-, vand-, antenne, fiber og fjernvarmestik er fremført til skel ved parcellen, og følgende forsyningsbidrag er inkluderet i grundprisen.)

 

  • Der er tilslutningspligt til fjernevarme, medmindre bebyggelsen opfylder kravene til lavenergihuse eller passivhuse i henhold til gældende lovgivning. Køber skal selv betale tilslutningsbidrag til fjernvarmen, som er afhængig af husets placering på parcellen og husets størrelse.
  • Der er tilslutningspligt til vandforsyning til Søndersø Vandværk. Køber skal selv betale tilslutningsbidrag bestående af bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledningsbidrag inkl. målebrønd.

Det bemærkes, at køber ud over mindsteprisen selv skal afholde samtlige udgifter, afgifter og bidrag til forsyningsselskaberne til stikledninger og tilslutning fra skel til hus.

Nedenfor er et eksempel på mindsteprisen for en grund på 1.000 m2:

Byggegrund på 1.000 m2

Købesum og tilslutningsafgifter

Grundpris 384 kr.pr.m2

384.000 kr. inkl. moms

Kloak (Vandcenter Syd) - takstblad 2021

64.688 kr. inkl. moms

El-tilslutning (Vores Elnet) - takstblad 2021

22.125 kr. inkl. moms

Købesum for byggegrund på 1.000m2

470.813 kr. inkl. moms, inkl. tilslutningsafgifter*

(*Udgifter til etablering af antenne-, fiber- og fjervarmestik fremført til skel er også inkluderet i købesummen.)

Lokalplan 2014-4, Boliger ved Nordmarksvej i Søndersø er gældende for området. Det fremgår blandt andet af lokalplanens § 3, at delområdet udlægges til åben-lav boligbebyggelse, grønne områder og regnvandsbassiner.

 

Salgsmateriale

Salgsmaterialet finder du på kommunens Grundsalgsside. Alternativt kan det rekvireres hos Strategi og Politik i Bogense på telefon 64 82 81 87.

Salg af byggegrunde sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte pris. Hvis der fremkommer et højere købstilbud end den fastsatte pris, sælges grunden til højstbydende. Priserne er minimumspriser.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense eller til grundsalg@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest søndag den 19. september, kl. 23.59.

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.