Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Information om corona til foreningerne

Som følge af coronasituationen er der en række lokale bestemmelser, der gør sig gældende for foreningerne i Nordfyns Kommune.

  • Coronapulje for frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune

    # Coronapulje til foreninger

Coronarestriktioner

Der gælder ingen restriktioner for sports- og fritidsaktiviteter. Dog opfordres der til, at foreninger mv. følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. 

Forsamlingsforbuddet er ophævet.

Det muligt at booke skole- eller andre kommunale lokaler til foreningsaktiviteter via Fritidsportalen

Find yderligere informationer på: Nordfyns Kommune - Corona COVID-19 (coronasmitte.dk), samt Sundhedsstyrelsens hjemmeside og Kulturministeriets hjemmeside.

Hjælpepakker og puljer

Coronapulje til frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune

Der er etableret en pulje særligt målrettet frivillige folkeoplysende foreninger i Nordfyns Kommune, der har oplevet medlemstilbagegang som følge af perioden med coronanedlukninger.

Puljen skal ses som en økonomisk håndsrækning til at kick-starte foreningsaktiviteter, der har måttet udgå eller har haft en væsentlig tilbagegang i medlemmer.

Følgende udgifter vil kunne dækkes af puljen:

  • Udgifter til markedsføringstiltag

  • Udgifter til events og arrangementer, der har til formål at tiltrække medlemmer.

  • Aflønning af instruktører til foreningsaktiviteter, der pga. medlemstilbagegang ellers ikke vil være rentable.

  • Eventuelt øvrige tiltag der har til formål konsolidere foreningsaktiviteter.

Ansøgningsfrist til puljen er den 15. september 2021. Midlerne fordeles på Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. september 2021.

Ansøgningsskemaet tilgås via selvbetjeningsknappen på denne side.


Hjælpepakke på Kultur- og Fritidsområdet i Nordfyns Kommune

I foråret 2020 vedtog Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget en hjælpepakke for Kultur- og Fritidsområdet under corona. Hjælpepakken blev opdateret i december 2020 og kan tilgås via dette link: Hjælpepakke til Kultur- og Fritidsområdet i Nordfyns Kommune


Nationale puljer og retningslinjer

Derudover er der en række nationale hjælpepakker og puljer på Kultur- og Fritidsområdet. De er at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Se også DIF og DGIs coronahjælpepuljer på denne hjemmeside.

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00