Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Puljen til lokale initiativer

Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision 'Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn' ved at understøtte projekter, der medvirker til en positiv udvikling af kommunens landsbyer og landdistrikter.

  • Puljen til lokale initiativer

    # Puljen til lokale initiativer

Der lægges vægt på, at så mange borgere som muligt får glæde af projektet i lokalområderne med henblik på at understøtte udviklende fællesskaber og 'Community Hotspots' i kommunens landdistrikter.

Fra og med 2021 gælder for puljen, at der alene kan søges ind på puljen, hvis der for det lokalområde, hvor projektet er placeret, er udarbejdet en udviklingsplan, som er godkendt på en generalforsamling i lokalrådet. Projektet skal være en del af udviklingsplanen.

Puljen støtter ikke aktiviteter, rekvisitter og driftsudgifter. I sammenhæng med et anlægsprojekt kan den støtte mindre indkøb af inventar. 

Puljen støtter projekter udenfor de 4 største byer.

Der lægges vægt på det lokale fællesskab i gennemførelsen af projekterne, så puljen støtter 'kun' op til 75 % af udgiften. Egenfinansiering sker ved det frivillige engagement, hvor en arbejdstime omregnes til 166 kr. i egenfinansiering.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at der er opbakning fra lokalrådet. Landdistriktsrådet vurderer og indstiller ansøgningerne.

Ansøgningsfristen er den 15.  november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter den 15. maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende. I 2021 kan puljen dog søges løbende. Ansøgningsfristerne, samt dato for møderne, hvor ansøgningerne behandles, fremgår nedenfor. Der gives svar på ansøgningen i de nærmeste dage efter mødets afholdelse.

I 2021 er puljens samlede ramme 942.000 kr.

Alle foreninger, der modtager tilskud fra puljer under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, forpligtes til at deltage aktivt i den årlige fejring af kultur- og fritidsområdet.

Godkendt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2020.

Ansøgningsfrister 2021

For projekter, der afsluttes i 2021

Ansøgningsfrist

Mødets afholdelse

26. august 2021

16. september 2021

16. september 2021

7. oktober 2021

7. oktober 2021

4. november 2021

Ansøgningsfrister 2022

For projekter, der afsluttes i 2022.

Ansøgningsfrist

Mødets afholdelse

15. november 2021

13. januar 2022

15. maj 2022

9. juni 2022

Kultur & Fritid
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09:00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00