Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Grundlovsceremoni for statsborgerskab

Der afholdes grundlovsceremoni i Nordfyns Kommune.

To gange om året vedtager Folketinget en lov om meddelelse af indfødsret til nye statsborgere. Hvis du er tildelt indfødsret, skal du også deltage i en grundlovsceremoni i din kommune.

Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet skrive under på, at du vil overholde grundloven. Kravet om, at du skal udveksle håndtryk med en repræsentant for kommunen, er derimod blevet afskaffet under COVID-19 epidemien.

Grundlovsceremonier i 2021

Årets første ceremoni blev afholdt den 1. og 2. juni 2021.

Den næste ceremoni afholdes af Borgmester Morten Andersen tirsdag den 21. september 2021 kl. 17.00 på Bogense Rådhus, Østergade 23, 1. sal, 5400 Bogense.

Tilmelding

Hvis du bor i Nordfyns Kommune og har fået tildelt indfødsret ved lov, kan du deltage i grundlovsceremonien på Bogense Rådhus. Hvis du bor i en anden kommune, skal du i stedet henvende dig til din bopælskommune for at blive tilmeldt en ceremoni der.

Du tilmelder dig ved at ringe til Strategi og Politik, Rikke Kampp, tlf. 64 82 80 04. Ved tilmeldingen skal du oplyse dit fulde navn, cpr.nr., mobilnummer og hvor mange gæster du ønsker at medbringe til ceremonien. Sidste frist for tilmelding er mandag den 6. september 2021 kl. 12.00.

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være et af nedenfor nævnte:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  2. Pas, identitetskort eller kørekort, udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  3. Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de, der er nævnt under 1. og 2., hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe "blanket til afgivelse af erklæring", som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Husk, at du først skal underskrive erklæringen under ceremonien.

Kontakt Strategi og Politik

Strategi og Politik
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense
Telefontid

Mandag-Onsdag

9.00 - 15.00

Torsdag

9.00 - 17.00

Fredag

9.00 - 13.00